Følg

Persondataforordningen som træder i kraft i 2018 og Capto365

Følgende bestemmelse indgår i den gældende standard Capto365 aftale, og er således også gældende for Capto365 aftaler.

I forbindelse med de kommende ændringer i Persondataforordningen som træder i kraft i 2018, vil Capto – når detaljerne i forordningen foreligger i endelig form – udarbejde de nødvendige ændringer til Capto365 aftalen, således at vi imødekommer de (potentielt) ændrede krav.

 

 

1.  Behandling af kundens data og personoplysninger

1.1                   

Leverandøren er i henhold til lov om behandling om personoplysninger at betragte som databehandler. Det præciseres således, at Leverandøren alene behandler data i Leverandørens driftsmiljø på Kundens vegne og efter Kundens instruks. Såfremt Kundens data omfatter personoplysninger er Kunden således dataansvarlig for sådanne oplysninger.

 

1.2                   

Leverandøren indestår for, at Leverandøren overholder de af datatilsynet opstillede sikkerhedskrav for databehandlere og således træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at sådanne oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

 

1.3                   

Kundens data er kundens ejendom og kunden alene har adkomst, råderet og ophavsret over sådanne data og informationer, der i medfør af Aftalen behandles af Leverandøren.

 

1.4                   

Ved Aftalens ophør – uanset årsagen hertil – har Kunden krav på at få udleveret al data tilhørende Kunden på elektronisk medie. Leverandøren afregner arbejder i forbindelse hermed efter medgået tid og materiale i henhold til Leverandørens gældende listepriser.

 

1.5                   

Leverandøren er efter Aftalens ophør uberettiget til at opbevare Kundens data eller informationer med mindre dette følger af lovmæssige krav eller det er forbundet med væsentligt besvær at slette data, f.eks. hvis sådanne data eller informationer udgør en delmængde af en samlet back-up

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.